info@hetnaamlozebestaan.nl

Het Ontstaan

Een Bewustwordingsproces, dat begon ’s nachts op
2 maart 2002 d.m.v. een tweetal gedichtjes die ik
mocht ontvangen:
Mijn ommekeer en Moedig zijn!
In de jaren daarna kwamen er steeds Inzichten
in de vorm van gedichtjes, die ik soms met pijn
maar toch als een geschenk heb mogen ontvangen!
Dit wil ik graag delen met een ieder van ons,
waarschijnlijk geeft het niet alleen mijn ikje de bons!
Het brengt misschien een ander ook wat,
als je de Boodschap uit het gedicht oppakt!
Durf dit te doen,
dan staat het stoplicht op groen!
Dan kijk je vanuit het ene oog,
dat alleen maar Vrede belooft!
Blijf je met beide ogen kijken,
dan zal dat je niet verrijken!
Daarom niemand deze gedichten onthouden,
dat zal ons alleen maar berouwen!
Het heeft altijd zin,
als je begint bij het begin!
Weet waar je staat,
ga open dan staan alle Lessen en Inzichten, paraat!
Je zult ze ontvangen met een glimlach op je snoet
omdat het ikje, als je open bent, niet meer moeilijk doet!
Dus lieve mensen,
houd op met wensen.
Spring in de Bewustzijnszee,
dat brengt Goddelijke Liefde mee!
Dat zul je herkennen,
zodat je terug wil om je er Bewust mee te verwennen!
Veel leesplezier
en Goddelijk vertier,
hier op Aarde,
dat is van grote waarde!
Er zal veel tot stand komen,
als steeds meer mensen ophouden met dromen!
Dan is er Eenheid,
dat was je al tijden kwijt!
Durf te zetten de Kroon op je eigen hoofd
en kijk wat dat belooft!
Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven in de hand,
dan komt er van alles tot stand!
Zeg niet: Zo ben ik nu eenmaal,
dat geeft veel kabaal!
En lost niets op
omdat je nog steeds volgt, je kop!
Nee! Kies voor het zetten van de Kroon op je hoofd
omdat je hebt gebogen voor het Goddelijke, zoals je eens hebt beloofd!